Krava200

Ko darīt ja nomirst cilvēks ārzemēs

Cilvēks nomirst ārzemēs

Ja cilvēks miris ārvalstīs, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo Valsts policija, kas informāciju saņem no Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai Ārlietu ministrijas. Dažkārt par nāvi piederīgajiem paziņo mirušās personas draugi, paziņas vai citas personas.

Pēc informācijas saņemšanas uzreiz var vērsties Nacionālā Apbedīšanas Dienestā adrese: Bruņinieku iela 151, Rīgā, LV-1003; diennakts dežūr­tālrunis ārkārtas situācijās (nāves gadījumos) +371 26 335 928; e-pasts: info@nad.lv (steidzamos gadījumos) vai info@repatriacija.lv.

Ja piederīgie vēlas mirušo apbedīt zārkā Latvijā, ir nepieciešama mirstīgo atlieku transportēšana specializētā, hermētiski noslēgtā zārkā (t. i., cinkotā vai no cita necaurlaidīga materiāla). No valstīm, kuras ģeogrāfiski atrodas tālu no Latvijas, bieži tiek praktizēta kremēto repatriācija. Cinka zārks

Mirstīgo atlieku sagatavošanu un transportēšanu pēc formalitāšu nokārtošanas veic apbedīšanas birojs – Nacionālais Apbedīšanas Dienests NAD.LV jeb Repatriācijas dienests. Piederīgajiem nepieciešams sazināties ar apbedīšanas biroju Latvijā, kam ir pieredze mirstīgo atlieku starptautiskā transportēšanā.


Miruša cilvēka ķermeni atļauts ievest Latvijā vai izvest no Latvijas ar autotransportu, dzelzceļa, gaisa vai ūdens trans­portu, ievietojot zārku attiecīgā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā;

Nacionālais Apbedīšanas Dienests
National Funeral Service
Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv || 
www.repatriacija.lv ||
www.repatriation.lv||
www.humanrepatriation.eu || 
www.humanrepatriation.com

https://www.facebook.com/NADienests