Apbedīšanas_kārtība_koronavīrus

Kas būtu jāzina par no infekcijas slimības – koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas kārtību?!

Pie spēkā esošā tiesiskā regulējuma no koronavīrusa izraisītās slimībās “Covid-19” miruša cilvēka ķermenis ir nododams tuviniekiem turpmākai apbedīšanai vai kremēšanai, ievērojot vien ārstniecības personas norādījumus par piesardzības pasākumiem (personīgās higiēnas ievērošana).

Savukārt, īpaši MK noteikumos Nr.523 izklāstītie piesardzības pasākumi attiecībā par mirušā cilvēka ķermeņa apbedīšanu vai kremēšanu piemērojami gadījumos, kad MK noteikumu Nr.523 10.punkts ir papildināts ar konkrētu infekcijas slimību, t.i., “Covid-19” vai šī slimība atzīta kā bīstama un iekļauta Ministru kabineta attiecīgājā sarakstā.

Šīs raksts ir atsevišķa speciālista viedoklis, tam nav saistoša un oficiāla spēka, un, ir domāts vispārīgās situācijas izpratnei un ieskatam par iespējamo rīcības plānu cilvēka nāves gadījumā, kad tās cēlonis ir no koronavīrusa izraisītā slimībā “Covid-19”

Zināšanai:

  1. Aizdomu par inficēšanos ar koronavīrusu jeb Covid-19 gadījumā pieaugušie tiktu nogādāti Latvijas Infektoloģijas centrā, bet bērni – Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā turpmākai pārbaudes veikšanai.   
  2. Lēmumu par personas piespiedu izolēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieņem Veselības inspekcijas vadītājs vai viņa vietnieki pēc ārstniecības personas pieprasījuma.
  3. Ja persona atsakās šim lēmumam pakļauties, to piespiedu kārtā medicīnas iestādē nogādā policijas darbinieks ārstniecības personas vai Veselības inspekcijas inspektora klātbūtnē atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 22. panta nosacījumiem.
  4. Ārkārtējās situācijas izsludināšanas gadījumā var tikt ierobežota arī personu pārvietošanās brīvība, piemēram, veicot karantīnas pasākumus.
  5. Visa aktuālā informācija un atjauninājumi tiek ievietoti Slimību profilakses centra (SPKC) mājaslapā un SPKC un Veselības ministrijas sociālo tīklu kontos.
  6. Ja ir pamatotas aizdomas, ka iespējamais nāves cēlonis ir infekcijas slimība, mirušā cilvēka ķermeņa patologanatomiskā izmeklēšana ir obligāta.

UZZIŅA:

Nacionālā Apbedīšanas Dienesta adrese: Bruņinieku iela 151, Rīgā, LV-1003; diennakts dežūr­tālrunis ārkārtas situācijās (nāves gadījumos) +37126335928; e-pasts: info@nad.lv (steidzamos gadījumos) vai info@repatriacija.lv.

Nacionālais Apbedīšanas Dienests
National Funeral Service
Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv ||
www.repatriacija.lv ||
www.repatriation.lv||
www.humanrepatriation.eu ||
www.humanrepatriation.com