Kas ir līķa transportēšanas atļauja jeb “līķa pase”

Kas ir līķa transportēšanas atļauja jeb “līķa pase” vai “laissez-passer for a corpse”?!

Līķa transportēšanas atļauja ir galvenais dokuments, kas ļauj transportēt līķi no valsts, no kuras transportēšana sākta, uz valsts, kurā līķis tiks apbedīts vai kremēts pēc transportēšanas.

Nacionālais Apbedīšanas Dienests
National Funeral Service
Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv ||
www.repatriacija.lv ||
www.repatriation.lv ||
www.humanrepatriation.eu ||
www.humanrepatriation.com