Cilvēka mirstīgo atlieku starptautiskā transportēšana

Kas būtu jāzina par cilvēka mirstīgo atlieku starptautisko transportēšanu!?

1. ikviens līķis tiek transportēts kopā ar speciālu dokumentu (līķa transportēšanas atļauju).

2. līķi jāievieto cinka zārka;

3. zārkā var atrasties tādas personīgās mantas, kas tiks apglabātas vai kremētas kopā ar līķi.

Nacionālais Apbedīšanas Dienests
National Funeral Service
Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv || 
www.repatriacija.lv ||
www.repatriation.lv||
www.humanrepatriation.eu || 
www.humanrepatriation.com