Kas ir EVAK?!

Kas segs izdevumus par ārvalstīs sniegto medicīnisko palīdzību, ja ceļojumam nebūs iegādāta veselības apdrošināšana?

Ja ceļotājs nebūs noformējis EVAK un / vai nebūs iegādājies ceļojuma apdrošināšanas polisi, visi izdevumi, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības saņemšanu ārvalstīs (ārstēšana, personas transportēšana, personas mirstīgo atlieku transportēšana nāves gadījumā), jāsedz ceļotājam pašam vai viņa tuviniekiem.

Nacionālais Apbedīšanas Dienests

National Funeral Service

Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv
www.repatriacija.lv
www.repatriation.lv
www.humanrepatriation.eu
www.humanrepatriation.com